Založba PZS

Planinska založba PZS izdaja planinske karte, planinske vodnike, strokovno literaturo, plezalne vodnike, leposlovje ter druge edicije, ki so namenjene planinskim društvom, posameznikom, knjigarnam ...

V okviru Planinske založbe PZS deluje Založniški odbor, ki je sestavljen iz sedmih članov. Vsak član pokriva eno izmed navedenih področij. Odbor usmerja, usklajuje in pospešuje dejavnosti na področju založniškega delovanja Planinske zveze. Svoje aktivnosti izvaja na podlagi programa dela, ki je sprejet za tekoče leto.