Knjiga Slovensko planinstvo; Mikša, Ajlec

€29.90 EUR

Proizvajalec: PZS

Knjiga Slovensko planinstvo; Mikša, Ajlec

Druga, dopolnjena izdaja.

Monografija Slovensko planinstvo z obilo slikovnega gradiva ponuja vpogled v razvoj slovenskega planinstva. Knjiga je bogato ilustrirana, saj ima kar 318 enot slikovnega gradiva poleg tega pa še 43 razlagalnih odstavkov.

Izpostaviti je treba, da je mnogo slikovnega gradiva objavljenega prvič. Pisca sta se potrudila monografijo pripraviti tako, da je snov zanimiva za bralce, ki tematike ne poznajo, hkrati pa zahtevnejšim bralcem nudita obsežno zbirko koncentriranih podatkov in referenčnih opomb za nadaljnjo raziskavo.

Druga, dopolnjena izdaja je dopolnjena z novim besedilom za obdobje 2010-2014, imenskim kazalom in delnimi korekturami besedila. Ponuja pregled planinske preteklosti na Slovenskem skozi oči zgodovinarjev. Delo je bilo zaupano zgodovinarjema mlajše generacije Petru Mikši in Korneliji Ajlec, ki se aktivno ukvarjata s sodobno slovensko zgodovino in zgodovino društev.

Glavni poudarek vsebine je še vedno na organiziranem planinstvu, saj je knjiga med drugim namenjena domači in tuji promociji največje krovne planinske organizacije pri nas - Planinske zveze Slovenije, zaradi česar je besedilo v celoti objavljeno dvojezično. Za lažje razumevanje posameznih dogodkov sta avtorja predvsem za tuje bralce razširila pregled na občo zgodovino slovenskega naroda in ozemlja od zgodnjega 19. stoletja dalje, ki je zapisan v posebnih razlagalnih odstavkih.

Slovensko planinstvo je opremljeno tudi s kratkimi biografijami vidnejših posamesnikov slovenskega planinstva in alpinizma, z opisi pojmov in razlagami posameznih dogodkov, predvsem pa z bogatim slikovnim gradivom. Takšna nam ponuja bogato predstavitev planinske zgodovine in ljudi, ki so to zgodovino krojili.

Slovensko planinstvo ni pisano (le) za poznavalce, v prvi vrsti je namreč namenjena najširši javnosti. V besedi in sliki bralce podrobneje seznani z zgodovino najbolj množične slovenske športne organizacije ter s panogo, ki je del naše kulture in nacionalne identitete. Monografija vsebuje tudi angleški prevod, zato jo lahko razglasimo za reprezentativno knjigo Planinske zveze Slovenije in slovenskega organiziranega planinstva.